Амортизація основних засобів в 2015 році
Пунктом 138.3 ст. 138 Податкового кодексу України від 02.12.10 № 2755-VI зі змінами внесеними Законом України від 31.12.14 № 71 (далі — ПКУ) визначено новий порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об\’єкта оподаткування.Амортизація основних засобів в 2015 році
Пунктом 138.3 ст. 138 Податкового кодексу України від 02.12.10 № 2755-VI зі змінами внесеними Законом України від 31.12.14 № 71 (далі — ПКУ) визначено новий порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об\’єкта оподаткування.
Відповідно до пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 ПКУ розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених підпунктом 14.1.138 пункту 14.1 статті 14 розділу І цього Кодексу, підпунктами 138.3.2-138.3.4 цього пункту. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім “виробничого” методу.
Згідно з пп. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 ПКУ не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування:
вартість гудвілу;
витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів.
Термін “невиробничі основні засоби” означає основні засоби, які не використовуються в господарській діяльності платника податку.
Відповідно до пп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 ПКУ мінімально допустимі строки амортизації основних засобів:
група 3 — будівлі 20 років, споруди 15 років, передавальні пристрої 10 років;
група 4 — машини та обладнання 5 років
з них:
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов\’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов\’язані з ними комп\’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень 2 роки;
група 5 — транспортні засоби 5 років;
група 6 — інструменти, прилади, інвентар, меблі 4 роки;
група 7 — тварини 6 років;
група 8 — багаторічні насадження 10 років;
група 9 — інші основні засоби 12 років;
група 16 — довгострокові біологічні активи 7 років.
Мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів використовуються з урахуванням наступного:.
У разі коли строки корисного використання (експлуатації) об\’єкта основних засобів в бухгалтерському обліку менше ніж мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів, то для розрахунку амортизації використовуються строки, встановлені цим підпунктом.
У разі коли строки корисного використання (експлуатації) об\’єкта основних засобів в бухгалтерському обліку дорівнюють або є більшими, ніж ті, що встановлені цим підпунктом, то для розрахунку амортизації використовуються строки корисного використання (експлуатації) об\’єкта основних засобів, встановлені в бухгалтерському обліку.

Гоч Інна Анатоліївна, сертифікований аудитор, директор ПАФ \”Експрес-аудит\”
моб.тел. 0673821860

Залиште коментар

Також по темі

Перший “двохсотбальник” із ЗНО з Кам’янця-Подільського

Українським центром оцінювання якості освіти оголошено результати зовнішнього