До уваги пільгових категорій населення щодо заміни непридатного до використання газового обладнання
Положення про порядок проведення газопостачання у житлові будинки та заміни непридатного до використання газового обладнання найбільш малозахищеним верствам населенняДо уваги пільгових категорій населення щодо заміни непридатного до використання газового обладнання
До уваги пільгових категорій населення щодо порядку проведення газопостачання у житлові будинки та заміни непридатного до використання газового обладнання та встановлення лічильників обліку спожитої води
Положення про порядок проведення газопостачання у житлові будинки та заміни непридатного до використання газового обладнання найбільш малозахищеним верствам населення
1. Загальні положення

1.1. Положення розроблено з метою проведення газопостачання у житлові будинки та заміни непридатного до використання газового обладнання найбільш малозахищеним верствам населення відповідно до Комплексної програми «Піклування» в м. Хмельницькому на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням п’ятнадцятої сесії міської ради від 29.02.2012р. № 2 зі змінами.
1.2. Положення регламентує порядок та умови проведення газопостачання у житлові будинки та заміни непридатного до використання газового обладнання найбільш малозахищеним верствам населення, а саме:
1.2.1. одиноким особам – пенсіонерам за віком;
1.2.2. недієздатним особам;
1.2.3. батькам, які виховують 5 і більше дітей віком до 18 років;
1.2.4. дітям – сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та дітям-інвалідам;
1.2.5. інвалідам загального захворювання 1 групи, яка встановлена довічно.
1.3. Проведення газопостачання у житлові будинки та заміна непридатного до використання газового обладнання проводиться для найбільш малозахищених верств населення, у яких немає повнолітніх дітей, зобов’язаних піклуватися про своїх батьків, проявляти про них турботу та надавати їм допомогу відповідно до ч.1 ст. 172 Сімейного кодексу України, крім випадків, коли повнолітні діти є непрацюючими працездатними особами, оскільки доглядають за інвалідом 1 групи чи за престарілим, якому виповнилося 80 років, чи самі є інвалідами 1 групи довічно.
1.4. Проведення газопостачання у житлові будинки та заміна непридатного до використання газового обладнання здійснюється лише у одному жилому будинку чи квартирі за місцем реєстрації особи, якій надається зазначена пільга, якщо сукупний дохід на кожного члена сім’ї не перевищує двох прожиткових мінімумів та при умові, що дана особа є власником (співвласником) житла чи квартиронаймачем (якщо квартиру не приватизовано).
1.5. Проведення газопостачання у житлові будинки та заміна непридатного до використання газового обладнання не проводиться у разі, якщо:
1.5.1. у власності осіб, зазначених в п.1.2. даного Положення, або членів їх сімей є:
– друга квартира (будинок);
– більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму), який перебуває в експлуатації менше 10 років з моменту випуску;
– земельна ділянка, яку надано під індивідуальне будівництво (крім садово – городніх);
1.5.2. з’ясовано, що діти навчаються за контрактною формою.
1.6. Особи, на яких поширюється дія цього Положення, або їх законні представники звертаються із заявою на ім’я міського голови про проведення газопостачання у житловий будинок чи заміну непридатного до використання газового обладнання.
1.7. Проведення газопостачання у житлові будинки та заміна непридатного до використання газового обладнання здійснюється за рішенням комісії по розгляду питань проведення газопостачання у житлові будинки та заміни непридатного до використання газового обладнання найбільш малозахищеним верствам населення (далі – Комісія) на підставі наступних документів:
– звернення на ім’я міського голови;
– копії документа, що посвідчує особу;
– акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї заявника, складеного спеціалістами управління праці та соціального захисту населення;
– копій документів, що підтверджують належність особи до категорії визначеної п.1.2. даного Положення (довідки із міського територіального центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) про те, що особа перебуває на обліку, як одинока, копій посвідчень, що підтверджують відповідний статус тощо);
– довідка про склад сім’ї;
– довідки про доходи.
З метою отримання інформації про наявність земельних ділянок, транспортних засобів та житлових приміщень управління праці та соціального захисту населення направляє запити до відповідних установ та організацій.
У разі потреби можуть бути використані інші документи, необхідні для прийняття рішення про проведення газопостачання у житлові будинки та заміни непридатного до використання газового обладнання.
По кожній особі, яка звернулася, формується особова справа, що знаходиться в управлінні праці та соціального захисту населення.
1.8. До складу комісії входять заступник міського голови, представник юридичного відділу Хмельницької міської ради, представники управління праці та соціального захисту населення та управління житлово – комунального господарства. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 усіх членів Комісії. Рішення про проведення або про відмову у проведенні газопостачання у житлові будинки та заміну непридатного до використання газового обладнання приймається шляхом голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів, голос Голови Комісії є ухвальним.
1.9. За результатами засідання Комісії складається протокол, де зазначаються відомості про осіб, справи яких були розглянуті та пропозиції членів Комісії. Протокол підписується Головою та секретарем Комісії. За результатами рішення Комісії укладається угода з організацією, що буде проводити необхідні роботи.
1.10. В управлінні праці та соціального захисту населення ведеться Книга обліку виконання робіт з проведення газопостачання у житлові будинки та заміні непридатного до використання газового обладнання найбільш малозахищеним верствам населення.

2. Визначення видів робіт

2.1. Види робіт з проведення газопостачання у житлові будинки визначаються Комісією на підставі довідки, виданої ПАТ «Хмельницькгаз», про те, що особа не є абонентом (будинок не газифіковано), а види робіт із заміни непридатного газового обладнання – на підставі акта перевірки стану газових приладів виданих ПАТ «Хмельницькгаз».
2.2. Можуть виконуватись роботи з:
– проведення газопостачання у житлові будинки;
– заміни непридатного до використання газового обладнання (плит, колонок, водонагрівачів), в тому числі на їх електричні моделі; автоматики безпеки у газових грубках чи установці її; газових грубок на конвектори чи котли опалювання.
У разі необхідності виконання інших робіт з проведення газопостачання у житлові будинки та заміни газового обладнання Комісією приймається відповідне рішення.
2.3. Кошторисний розрахунок та вартість робіт з проведення газопостачання у житлові будинки та заміни непридатного до використання газового обладнання не можуть бути переглянуті під час виконання робіт в сторону збільшення.
2.4. Заміна непридатного до використання газового обладнання проводиться не частіше одного разу на 10 років.

3. Виконання робіт та приймання виконаних робіт

3.1. Проведення газопостачання у житлові будинки та заміна непридатного до використання газового обладнання найбільш малозахищеним верствам населення може проводитись підрядним способом ремонтними, ремонтно-будівельними організаціями різних форм власності.
3.2. Строки робіт з проведення газопостачання у житлові будинки та заміни непридатного до використання газового обладнання обумовлюються договором між управлінням праці та соціального захисту населення та виконавцем робіт, узгоджуються з власником житла і не повинні перевищувати 6 місяців.
3.3. Приймання виконаних робіт з проведення газопостачання у житлові будинки та заміни непридатного до використання газового обладнання здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Покриття витрат на проведення газопостачання у житлові будинки та заміну непридатного до використання газового обладнання

4.1. Фінансування витрат на проведення газопостачання у житлові будинки та заміну непридатного до використання газового обладнання, а також на виготовлення технічної та проектної документації, в тому числі виготовлення чи внесення змін до проектів газифікації, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах кошторисних призначень на відповідний рік.

5. Контроль за виконанням робіт з проведення газопостачання у житлові будинки та заміни непридатного до використання газового обладнання

5.1. Контроль за виконанням і дотриманням порядку проведення газопостачання у житлові будинки та заміни непридатного до використання газового обладнання для осіб, на яких поширюється дія цього Положення та відносно яких Комісією прийнято ухвальне рішення, здійснюється управлінням праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

Положення про встановлення лічильників обліку спожитої води для соціально вразливих верств населення

Положення розроблено з метою встановлення лічильників обліку спожитої води для соціально вразливих верств населення
Положення регламентує порядок та умови встановлення лічильників обліку спожитої води для соціально вразливих верств населення, а саме:
– одиноким особам – пенсіонерам за віком;
– недієздатним особам;
– батькам, які виховують 4 і більше дітей віком до 18 років;
– дітям – сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та дітям-інвалідам;
– інвалідам загального захворювання та інвалідам з дитинства 1 та 2 групи;
Встановлення лічильників обліку спожитої води здійснюється для соціально вразливих верств населення, у яких немає повнолітніх дітей, крім випадків, коли повнолітні діти є непрацюючими працездатними особами оскільки доглядають за інвалідом 1 групи чи за престарілим, якому виповнилося 80 років, чи самі є інвалідами 1 та 2 групи, багатодітними родинами.
Встановлення лічильників обліку спожитої води для соціально вразливих верств населення здійснюється лише у одному жилому будинку чи квартирі за місцем реєстрації особи, якій надається зазначена пільга, якщо сукупний дохід на кожного члена сім’ї не перевищує двох прожиткових мінімумів та не є підприємцями.
Встановлення лічильників обліку спожитої води для соціально вразливих верств населення може бути здійснено і за інших умов, як виключення, за рішенням Комісії.
Особи, на яких поширюється дія цього Положення, або їх законні представники звертаються із заявою на ім’я міського голови щодо встановлення лічильників обліку спожитої води для соціально вразливих верств населення.
Встановлення лічильників обліку спожитої води для соціально вразливих верств населення здійснюється за рішенням комісії по встановлення лічильників обліку спожитої води для соціально вразливих верств населення (далі – Комісія) на підставі наступних документів:
– звернення на ім’я міського голови;
– копії паспорта стор. 1, 2 та місця реєстрації;
– акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї заявника, складеного спеціалістами управління праці та соціального захисту населення;
– копії документів, що підтверджують належність особи до категорій визначених даним Положенням (довідки із міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) про те, що особа перебуває на обліку, як одинока, копій посвідчень, що підтверджують відповідний статус, тощо;
– довідка про склад сім’ї;
– довідки про доходи.
З метою отримання інформації про наявність житлових приміщень управління праці та соціального захисту населення направляє запити чи отримує через наявність відповідних баз даних.
У разі потреби можуть бути використані інші документи, необхідні для прийняття рішення про встановлення лічильників обліку спожитої води для соціально вразливих верств населення. По кожній особі, яка звернулася, формується особова справа, яка знаходиться в управлінні праці та соціального захисту населення.
Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від складу Комісії. Рішення про встановлення або про відмову встановлення лічильників обліку спожитої води для соціально вразливих верств населення приймається шляхом голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 2/3 присутніх на засіданні Комісії. У разі рівного розподілу голосів, голос Голови Комісії є ухвальним.
За результатами засідання комісії складається протокол, де зазначаються відомості про осіб, справи яких були розглянуті та пропозиції членів комісії. Протокол підписується головою та секретарем комісії. За результатами рішення комісії укладається угода з організацією, що буде проводити необхідні роботи.
Фінансування витрат на встановлення лічильників обліку спожитої води для соціально вразливих верств населення здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах кошторисних призначень на відповідний рік.

Про встановлення лічильників для вимірювання об’ємних витрат газу у квартирах соціально – вразливих категорій населення

Відповідно до додатку 1 до Програми підтримки сім’ї на 2016-2020 рр., затвердженої рішенням п’ятої сесії міської ради від 16.03.2016 №10 зі змінами від 20.07.2016 року, встановити лічильники для вимірювання об’ємної витрати газу для:
– одиноких осіб – пенсіонерів за віком;
– недієздатних осіб;
– малозабезпечених та багатодітних родин;
– дітей – сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей-інвалідів;
– інвалідів загального захворювання.
Встановлюється лише у одному жилому будинку чи квартирі за місцем реєстрації заявника та при умові, що дана особа є власником (співвласником) житла чи квартиронаймачем (якщо квартиру не приватизовано), повідомляє сайт Хмельницької міської ради

Залиште коментар

Також по темі

Перший “двохсотбальник” із ЗНО з Кам’янця-Подільського

Українським центром оцінювання якості освіти оголошено результати зовнішнього