Ýíåðãîáëîê ¹1 Õìåëüíèöêîé ÀÝÑ âîçëå ã. Íåòåøèí (Õìåëüíèöêàÿ îáë.), âî âòîðíèê, 1 îêòÿáðÿ 2013 ã. Ôîòî Àëåêñàíäðà Ñèíèöû / ÓÍÈÀÍ

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик пропонує передати в концесію блоки №3 та №4 Хмельницької АЕС, а також декотрі магістральні та міждержавні лінії електропередач.

Це передбачено пілотним проектом “Енергетичний міст “Україна-Європейський Союз”. Також у планах експорт електроенергії енергоблоку  №2 Хмельницької АЕС до країн Євросоюзу. Виручені кошти дадуть можливість добудувати енергоблоки №3 и №4 ХАЕС.

Довідка: концесія передбачає передачу в оренду обраних об`єктів нерухомості інвесторам. Інвестор-орендатор, провівши реконструкцію за власні кошти, отримує право спільного користування об`єктом.

Апостроф

 

Залиште коментар

Також по темі

Перший “двохсотбальник” із ЗНО з Кам’янця-Подільського

Українським центром оцінювання якості освіти оголошено результати зовнішнього