Хочемо усиновини дитину, що для цього потрібно?\”Кожна дитина повинна жити в сім’ї\”… Такою є мета держави, яка турбується про своє майбутнє. Не є винятком і Україна. За останнє десятиліття у нас зроблено чимало, аби гасло: \”Сирітству – ні!\” набуло реального змісту.Хочемо усиновини дитину, що для цього потрібно?\”Кожна дитина повинна жити в сім’ї\”… Такою є мета держави, яка турбується про своє майбутнє. Не є винятком і Україна. За останнє десятиліття у нас зроблено чимало, аби гасло: \”Сирітству – ні!\” набуло реального змісту.

В обласному центрі з’являється все більше сімей, які вже усиновили чи планують усиновити дітей. Ті, хто задумується над питанням усиновлення, звертаються за консультативною допомогою до відділу робити зі зверненнями громадян міської ради. Щоб розставити всі крапки над \”і\”, ми попросили відповісти на питання хмельничан начальника служби в справах дітей Дику Світлану Михайлівну. Отже, Світлано Михайлівно, є родина, яка прийняла виважене рішення усиновити дитину. Що взагалі значить \”усиновлення\” та хто може бути усиновлювачем? Усиновленням прийнято вважати прийняття усиновлювачем у свою сім’ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду.
Усиновлення дитини проводиться у її найвищих інтересах для забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя. Усиновлювачем дитини може бути повнолітня дієздатна особа, що старша за дитину, яку вона бажає усиновити, не менш як на п’ятнадцять років. У разі усиновлення повнолітньої особи різниця у віці не може бути меншою, ніж вісімнадцять років. Усиновлювачами не можуть бути особи однієї статі. Особи, які не перебувають у шлюбі між собою, не можуть усиновити одну і ту ж дитину. Якщо дитина має лише матір, вона не може бути усиновлена чоловіком, з яким її мати не перебуває у шлюбі. Якщо дитина має лише батька, вона не може бути усиновлена жінкою, з якою він не перебуває у шлюбі. Якщо такі особи проживають однією сім’єю, суд може постановити рішення про усиновлення ними дитини. Якщо дитина має лише матір або лише батька, які у зв’язку з усиновленням втрачають правовий зв’язок з нею, усиновлювачем дитини може бути один чоловік або одна жінка. Кількість дітей, яку може усиновити один усиновлювач, не обмежується.
А хто ще не може бути усиновлювачем? Крім категорій осіб, названих вище, не можуть бути усиновлювачами особи, які: обмежені у дієздатності; визнані недієздатними; позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені; були усиновлювачами іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним з їхньої вини; перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері; зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами; не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу); страждають на хвороби, перелік яких затверджений Міністерством охорони здоров’я України.Не можуть бути усиновлювачами інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини.Хочемо усиновини дитину, що для цього потрібно?
Чи існують якісь пільги або переваги при усиновленні? Так, існують. За наявності кількох осіб, які виявили бажання усиновити одну і ту ж дитину, переважне право на її усиновлення має громадянин України: в сім’ї якого виховується дитина; який є чоловіком матері, дружиною батька дитини, яка усиновлюється; який усиновлює кількох дітей, які є братами, сестрами; який є родичем дитини.
Усиновлювачі, як правило, не бажають розголосу своїх дій. Чи передбачено законодавством забезпечення таємниці усиновлення? Особа має право на таємницю перебування на обліку тих, хто бажає усиновити дитину, пошуку дитини для усиновлення, подання заяви про усиновлення та її розгляду, рішення суду про усиновлення. Дитина, яка усиновлена, має право на таємницю, в тому числі і від неї самої, факту її усиновлення. Особа, яка була усиновлена, має право після досягнення нею чотирнадцяти років на одержання інформації щодо свого усиновлення. Усиновлювач має право приховувати факт усиновлення від дитини, яка ним усиновлена, і вимагати нерозголошення цієї інформації особами, яким стало відомо про неї як до, так і після досягнення дитиною повноліття. Якщо усиновлюється дитина, яка не досягла семи років, службові особи при виявленні її згоди на усиновлення зобов’язані вживати заходів щодо забезпечення таємниці усиновлення від самої дитини. Особи, яким у зв’язку з виконанням службових обов’язків доступна інформація щодо усиновлення, а також інші особи, яким став відомий факт усиновлення, зобов’язані не розголошувати її, зокрема і тоді, коли усиновлення для самої дитини не є таємним. Особи, які розголосили таємницю усиновлення, несуть відповідальність, встановлену законом.
Які правові наслідки усиновлення? З моменту здійснення усиновлення припиняються особисті та майнові права і обов’язки між батьками та особою, яка усиновлена, а також між нею та іншими її родичами за походженням. При усиновленні дитини однією особою ці права та обов’язки можуть бути збережені за бажанням матері, якщо усиновлювачем є чоловік, або за бажанням батька, якщо усиновлювачем є жінка. Якщо після смерті одного з батьків дитини або розірвання шлюбу з особою, визнаною судом недієздатною, другий з батьків дитини вступив у повторний шлюб і його дружина, чоловік у повторному шлюбі бажають усиновити дитину, баба, дід дитини з боку того з батьків, хто помер або визнаний недієздатним, рідні брати, сестри дитини мають право подати до суду заяву про збереження між ними та дитиною, яку усиновлюють, правового зв’язку. Суд розглядає таку заяву одночасно із заявою про усиновлення і задовольняє її, якщо це відповідає інтересам дитини. З моменту усиновлення виникають взаємні особисті немайнові та майнові права і обов’язки між особою, яка усиновлена (а в майбутньому – між її дітьми, внуками), та усиновлювачем і його родичами за походженням. Усиновлення надає усиновлювачеві права і накладає на нього обов’язки щодо дитини, яку він усиновив, у такому ж обсязі, який мають батьки щодо дитини. Усиновлення надає особі, яку усиновлено, права і накладає на неї обов’язки
І, наостанок… Які документи необхідно подати громадянам, які бажають усиновити дитину, і куди необхідно звертатись? Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою до служби у справах дітей за місцем проживання. Для хмельничан: вул. Грушевського, 88, тел: 76-49-51; [email protected] До заяви додаються такі документи: – копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу; – довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами державної податкової служби; – копія свідоцтва про шлюб, якщо заявники перебувають у шлюбі; – висновок про стан здоров’я кожного заявника; – довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника; – копія документа, що підтверджує право власності; – довідка про склад сім’ї. Усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя здійснюється за місцем проживання дитини. Для усиновлення дитини те з подружжя, хто бажає її усиновити, звертається з заявою до служби у справах дітей за місцем проживання дитини.
До заяви додаються:
– копія паспорта;
– копія свідоцтва про шлюб;
– висновок про стан здоров’я заявника;
– довідка про наявність чи відсутність судимості;
– довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами державної податкової служби;
– копія свідоцтва про народження дитини;
– письмова згода батьків дитини на усиновлення, засвідчена нотаріально, або згода того з подружжя, дитину якого усиновлює інший з подружжя, та документ, який засвідчує відсутність другого з батьків дитини (копія свідоцтва про смерть або довідка про смерть, видана органом реєстрації актів цивільного стану, копія рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання недієздатним або безвісно відсутнім, довідка з органу реєстрації актів цивільного стану щодо запису відомостей про батька дитини тощо).
Світлано Михайлівно, дякуємо за цікаву, змістовну й корисну інформацію. Сподіваємося, після нашої розмови сиріт у Хмельницькому стане менше, а щасливих сімей побільшає…

Залиште коментар

Також по темі

Перший “двохсотбальник” із ЗНО з Кам’янця-Подільського

Українським центром оцінювання якості освіти оголошено результати зовнішнього