«Корупція» - хронічне захворювання суспільства
Боротьба з корупцією – це боротьба не окремих спеціально визначених правоохороних органів, а щоденна клопітка робота кожного пересічного громадянина.«Корупція» - хронічне захворювання суспільства
Боротьба з корупцією – це боротьба не окремих спеціально визначених правоохороних органів, а щоденна клопітка робота кожного пересічного громадянина.
Необхідно переломити раніше створені стереотипи, які напротязі багатьох десятьоліть загартовували нашу свідомість. Починаючи ще з радянських часів кожний громадянин знав елементарні речі такі, як «занести комусь шоколадку, щоб пришвидшити отримання якоїсь довідки», або «дати відкат у тендері, щоб отримати перевагу». Спотворене виховання нашої правосвідомості, правової культури, призвело до того що з корупцією ми вже самі не взмозі боротись і перемогти.
Саме страшне є те що пересічний громадянин якщо і бачить чи чує про будь-які корупційні дії чиновника, то закриваємо очі і старається про це не говорити, щоб ніхто не подумає що він є якимось «стукачем» сама така думка і позиція є вже злочинна і таким чином ми стаємо співучасником у вчинюваномо злочині. Такими діяннями самі ж ми даємо і створюємо умови для корупції, а потім кажемо ніхто нічого не робить і жаліємось на тих чи інших чиновників, хоча ми отримуємо те, що самі і «породили».
За допомогою міжнародного співтовариства 2015 рік стає перехідним етапом в «антикорупційному законодавстві». Так, Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» втрачає свою силу, а на протязі цього року до січня 2016 року набирає чиності та вступає в силу нове законодавство: Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України», Закон України «Про запобігання корупції», Закон України «Про Державну службу».
Громадською організацією «Юридично-Інформаційний Центр» підготовлено інформування та роз\’яснення в нововеденнях «антикорупційного законодавства»
В першу чергу створення нового правоохоронного органу – Національного антикорупційного бюро України, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Основними завданням є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці. До речі, у місті Хмельницький буде створено територіальний підрозділ та поширює свою діяльність на Вінницьку, Житомирську, Рівненську, Хмельницьку, Чернівецьку області.
До структури центрального та територіальних управлінь Національного бюро входять інформаційно-аналітичні, оперативно-розшукові та оперативно-технічні, слідчі підрозділи, підрозділи, що здійснюють виявлення майна, яке може бути предметом конфіскації, підрозділи швидкого реагування, забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, представництва інтересів в іноземних юрисдикційних органах, експертні, фінансові, кадрові та інші підрозділи. Гранична чисельність центрального та територіальних управлінь Національного бюро становить 700 осіб, у тому числі не більше 200 осіб начальницького складу.
Новий Закон України «Про запобігання корупції» – визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.
У цьому Законі запроваджуються визначено поняття, як антикорупційна експертиза, пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, визначення «корупція», неправомірна вигода, потенційний конфлікт інтересів, подарунок, правопорушення, пов’язане з корупцією, приватний інтерес, реальний конфлікт інтересів, суб’єкти декларування, тощо.
Окремим розділом цього Закону виділено «Етична поведінка», осіб, що зобов\’язані керуватися під час виконання своїх службових чи представницьких повноважень, підстави та порядок притягнення їх до відповідальності за порушення вимог, та є правовою основою для кодексів чи стандартів професійної етики.
Створення нового центрального органу виконавчої влади. Національного агентства з питань запобігання корупції це є центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.
Нововедення даного Закону є запровадження поняття «Викривач». Досить нове поняття для нашого суспільства, яке закріплено в законодавчому полі.
Особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач), – особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог Закону іншою особою. Викривачі перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи.
Особа або член її сім\’ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог Закону іншою особою. Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом. Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно). Основними вимоги до анонімних повідомлень повина бути наведена інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає перевірці у термін не більше 15 днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до 30 днів від дня його отримання.
Підсумовуючи викладене хотілось зазначити те, що в законодавчому полі створені всі умови для подолання «Корупції – хронічної хвороби суспільства», але ж все залежить від нас, як ми хочемо жити.

Безкоштовна правова допомога ГО «Юридично-Інформаційний Центр»
за адресою: м.Хмельницький, вул.Свободи, 70, кім.113, або за тел. 067 – 381 06 – 41

Залиште коментар

Також по темі

Перший “двохсотбальник” із ЗНО з Кам’янця-Подільського

Українським центром оцінювання якості освіти оголошено результати зовнішнього