Мер Славути просить прем'єр-міністра списати заборгованість
Міський голова міста Славута написав листа до прем\’єр-міністра з проханням списати заборгованість міста.Мер Славути просить прем'єр-міністра списати заборгованість
ПРЕМ’ЄР – МІНІСТРУ УКРАЇНИ
А.П. ЯЦЕНЮКУ

Шановний Арсенію Петровичу!
Виконавчий комітет Славутської міської ради звертається до Вас з наступного приводу.
Протягом 2012 – 2013 років через завищення розрахункового показника Міністерства фінансів України по плановому обсягу доходів, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (2012 рік – 22,9 % росту до 2011 року, 2013 рік – 18,0 % росту до 2012 року), з метою запобігання утворення кредиторської заборгованості за захищеними статтями витрат бюджету міська рада була вимушена залучити кошти середньострокової позики у сумі 6652тис.грн.
В зв’язку із скрутним фінансовим становищем, пов’язаним із постійним зростанням вартості енергоносіїв, цін на інші товари і послуги, недостатнім обсягом освітянської субвенції, а також відміною поділу на кошики власних доходів місцевих бюджетів, просимо Вас списати борг м.Славути за середньостроковими позиками у обсязі 6238,8 тис.грн.
На цьому наші проблеми не закінчуються. Так, не зважаючи на своєчасні реєстрацію зобов’язань та фінансування витрат бюджету, державна казначейська служба протягом чотирьох років практично зупиняє проведення платіжних доручень розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за виконані роботи, отримані товари і послуги в зв’язку з відсутністю так званого „технічного ліміту казни”. З таких причин на початок 2015 року по бюджету міста Славути зареєстрована (за виключенням міжбюджетних трансфертів) штучно створена кредиторська заборгованість у обсязі 1224,0 тис.грн. Багато робіт не вдалося взагалі розпочати, тому що з такими ненадійними замовниками суб’єкти господарювання відмовляються працювати.
Також важливо відмітити, що Порядком покриття тимчасових касових розривів загального фонду місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2011 року №1204 „Про затвердження порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів”, не враховано проблему відсутності технічного ліміту казни. Згідно формули, передбаченої Додатком до цього Порядку „Розрахунок обсягу тимчасового касового розриву”, на суму залишків бюджетних коштів на рахунках місцевого бюджету та розпорядників бюджетних коштів, включаючи не проведені казначейством видатки (в тому числі кредиторську заборгованість минулих років), зменшується обсяг короткотермінової позики, що надається для фінансування захищених статей витрат. Це призводить до відсутності можливості фінансування не тільки не першочергових витрат, але й до можливості утворення кредиторської заборгованості за захищеними статтями витрат.
В результаті такої фінансової політики розпорядники бюджетних коштів мають претензії зі сторони постачальників товарів, робіт та послуг, які через систематичні затримки платежів не можуть вчасно виплатити заробітну плату найманим працівникам. Тому, наразі, вже важко знайти суб’єктів господарювання, бажаючих співпрацювати з бюджетними установами. Неможливість управляти власними ресурсами призвела до погіршення стану функціонування усієї соціально-культурної та інженерної мережі міста.
З метою недопущення затримки із оплатою захищених статей витрат бюджету, просимо Вас внести відповідні зміни до формули розрахунку обсягу тимчасового касового розриву, зокрема зменшувати обсяг короткотермінової позики лише на суму залишків коштів на рахунках розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що були профінансовані на захищені статті витрат, і на суму коштів, наданих для забезпечення незахищених статей витрат, платіжні документи на оплату яких належним чином не оформлені. Також необхідно зобов’язати органи держказначейства вчасно проводити платіжні доручення, подані розпорядниками бюджетних коштів.
Особливо значущим на сьогоднішній день є забезпечення надання загальної середньої освіти дітям. Фактичні видатки загального фонду бюджету міста за 2014 рік з утримання загальноосвітніх шкіл міста Славути становлять 30624,6 тис.грн., із них видатки за захищеними статтями – 30142,8 тис.грн., що становить 98,4% від усіх видатків даної освітянської підгалузі. Не зважаючи на подвійне зростання вартості енергоносіїв та підвищення цін на інші товари і послуги, змін заробітної плати, Міністерство фінансів України довело плановий обсяг субвенції на утримання загальноосвітніх шкіл у сумі 28175,4 тис.грн., що на 2449,2 тис.грн. або на 8% менше за фактичні видатки минулого року. При цьому на органи місцевого самоврядування перекладається відповідальність за збереження структури заробітної плати освітян. Тобто такі виплати як індексація, надбавка за престижність та матеріальна допомога на оздоровлення можуть виплачуватись за наявності відповідних коштів. З огляду на вищевикладене, в загальному обсязі субвенції такі виплати Урядом взагалі не враховано.
Славутська міська рада збільшила на 1969,3 тис.грн. плановий обсяг фінансування ЗОШ за рахунок власних доходів. Проте й після цього непокритий дефіцит на виплату заробітної плати та енергоносії по загальноосвітніх школах складає 4,2 млн.грн. При цьому через недостатній обсяг освітянської субвенції і означене спрямування на школи власних доходів міста, створився штучний дефіцит в коштах на забезпечення таких же виплат й по інших закладах освіти й культури.
Тому виконавчий комітет Славутської міської ради просить прискорити процес розробки Кабінетом Міністрів України реальних соціальних стандартів щодо вартості надання послуг за державні кошти та відповідно збільшити обсяг освітянської субвенції місцевим бюджетам. В противному разі на кінець 2015 року буде створено небюджетну кредиторську заборгованість за захищеними статтями витрат, що є грубим порушенням бюджетного законодавства.
Зі свого боку ми намагаємося заощадити бюджетні кошти шляхом запровадження енергозберігаючих заходів в місті, хоча розуміємо, ще цей обсяг робіт є дуже значним та затратним і не вирішується за один рік. Проте ми хочемо зберегти існуючу мережу закладів освіти в місті і не допустити зниження рівня доходів вчителів, тому що саме від їх внеску в розвиток дітей залежить майбутнє молодого покоління, а отже й України як держави.
Підсумовуючи вищевикладене, вважаємо, що самі болючі питання змінами, які вже внесено в бюджетне та податкове законодавство, не вирішені. Реформування економіки країни потребує більш дієвих перетворень. Такі вимоги перед народними обранцями і владою в цілому ставить сьогодення, таких кроків від України чекають країни учасники ЄС та інші донори економіки нашої держави.

Міський голова, В.Б.Сидор

Залиште коментар

Також по темі

Перший “двохсотбальник” із ЗНО з Кам’янця-Подільського

Українським центром оцінювання якості освіти оголошено результати зовнішнього