Інформація щодо призначення субсидії у Хмельницькому
Субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) особі.Інформація щодо призначення субсидії у Хмельницькому
Субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) особі.
Право на отримання житлових субсидій мають домогосподарства, у яких витрати на оплату житлово-комунальних послуг виходячи із соціальної норми житла та соціальних нормативів користування послугами перевищують розмір визначеного обов’язкового платежу.
Особам, які мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, при призначенні субсидії враховується вартість плати за послуги без урахування пільг. У разі призначення таким особам житлової субсидії їм не нараховуються відповідні пільги.
Якщо для опалення житлового приміщення одночасно використовується теплова енергія та/або природний газ та/або електроенергія субсидія надається тільки на один вид палива.
Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації (орендарі – за місцем проживання) та подає:
– заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за встановленими формами;
– довідки про доходи – у разі зазначення в декларації інших отриманих доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування, і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення у порядку, встановленому Положенням. У разі зазначення в декларації інших отриманих доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування, та неможливості підтвердити такі доходи довідкою до декларації додається письмове пояснення з зазначенням їх розміру;.
– договір найму (оренди) житла (за наявності).
Документи для призначення субсидії можуть бути подані або надіслані до структурних підрозділів управління праці та соціального захисту населення за адресами:
вул. Проскурівського підпілля, 32, тел. 659666
вул. Інститутська, 18, тел. 670156, 670291
вул. Зарічанська, 14/4, тел. 630023, 752312
вул. Шевченка, 99, тел. 654283, 654261
А також в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису. У разі отримання надісланих заяви та декларації, у яких відсутній електронний цифровий підпис громадянина, субсидія розраховується лише після підпису зазначених документів у місячний строк. Якщо заявник не підписав заяву і декларацію в зазначений строк, мають бути подані нові заява і декларація.
У декларації, громадяни декларують лише види доходів (зазначають словами: зарплата, пенсія, стипендія та ін.) та організацію, де їх одержано. Конкретні суми доходів структурні підрозділи соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів отримують від Державної фіскальної служби, органів пенсійного фонду України, фондах соціального страхування, служб зайнятості населення.
Інші відомості, що необхідні для призначення житлових субсидій (про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами) надають організації, які надають ці послуги, на запит органів соціального захисту населення.
Для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється виходячи з нарахованих особам доходів без урахування податку з доходів фізичних осіб за попередній календарний рік.
Якщо субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається у I кварталі року, середньомісячний сукупний дохід визначається за перші три квартали попереднього року.
До сукупного доходу не враховуються: частина допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово; частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово; одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України \”Мати-героїня\”; державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг; сплачені особою аліменти; доходи від розміщення депозитів; оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії; допомога громадських та благодійних організацій; допомога на поховання; одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.
Особам, які беруть (брали) безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції, та/або членам їх сімей до сукупного доходу не враховуються: отримані ними у період безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції грошове забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги, що здійснюються працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил, Національної Гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, особам рядового, начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, іншим працівникам утворених відповідно до закону військових формувань; отримана ними у період та/або після безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції благодійна допомога незалежно від розміру та джерела походження.
Для працездатних осіб (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і проживають разом з батьками чи іншими членами родини; осіб, призваних на строкову військову службу), середньомісячний дохід яких протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на такий період, у розрахунок субсидії за кожний місяць зазначеного періоду тепер включається місячний дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді. (З січня по серпень 2015 року включно прожитковий мінімум для працездатних осіб становив 1218 грн., з вересня по грудень 2015 року включно –1378 грн.)
Для громадян, які одержують (одержували) стипендію, соціальні виплати (допомоги при народженні (усиновленні) дитини, до досягнення дитиною трирічного віку, по догляду за дитиною-інвалідом віком до 18 років, інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, допомоги по безробіттю) під час визначення сукупного доходу враховуються фактичні розміри стипендій та соціальних виплат.
Для студентів денної форми навчання, які мають батьків, зареєстровані самі і не отримують стипендію, а також для осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості і не одержують допомогу по безробіттю, у яких середньомісячний дохід менший прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
Для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на відповідний місяць, для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, – трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, – чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців і розраховується на опалювальний і неопалювальний сезони.
Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням.
Для орендарів житлового приміщення (будинку) субсидія призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців, та до кінця місяця, в якому закінчується строк дії договору найму (оренди).
Призначення субсидії на наступний період за особистим зверненням (подання зави і декларації) проводиться для:
– осіб, які отримували субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу в попередньому році;
– орендарів житлового приміщення (будинку);
– осіб, яким субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом опалювального сезону становив «0» грн.
Субсидія не призначається, якщо здійснено протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення) купівлю майна або оплату послуг на суму, яка на час купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч гривень.
Комісіям при місцевих органах виконавчої влади надано право приймати рішення щодо:
– надання субсидії одиноким непрацездатним громадянам на збільшену понад норму площу житла;
– призначення субсидії у разі здійснення протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення) купівлю майна або оплату послуг на суму, яка на час купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч гривень;
– призначення субсидії особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі письмового договору найму (оренди) житла, якщо їй нараховується плата за житлово-комунальні послуги, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію;
– визначення кількості осіб для розрахунку субсидії у випадках, коли кількість фактично проживаючих зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб є меншою, ніж кількість зареєстрованих у такому приміщенні (будинку) осіб;
– призначення субсидії окремо за розділеними особовими рахунками виходячи з кількості зареєстрованих осіб, які сплачують за послуги на такі рахунки;
– розрахунку субсидії дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), у яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, виходячи з кількості дітей, які фактично проживають у житловому приміщенні (будинку), з урахуванням дітей, які не зареєстровані в ньому;
– врахування доходу на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, в яких середньомісячний дохід менше прожиткового мінімуму та які проживають у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах;
– призначення субсидії громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах і не змогли своєчасно звернутись за призначенням субсидії, з дня виникнення відповідного права, але не більше ніж за шість місяців до звернення за призначенням субсидії.
Громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, зобов\’язані щомісячно сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії. У разі коли вартість фактично використаної послуги менша ніж обов’язкова частка витрат на оплату цієї послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість. Сума субсидії, яку перераховано на рахунки виконавців/виробників послуг і яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховується виконавцем/виробником як оплата послуг, у тому числі обов’язкової частки платежу домогосподарства,на наступні розрахункові періоди.
Після закінчення опалювального сезону:
– сума невикористаної субсидії на оплату послуг з централізованого опалення (теплопостачання) повертається виробником/виконавцем таких послуг до бюджету в повному обсязі.
– частина невикористаної суми субсидії на оплату послуг індивідуального опалення (теплопостачання), що еквівалентна вартості (станом на 1 травня нового неопалювального сезону) 100 куб. метрів природного газу або вартості 150 кВт•г електричної енергії (в разі використання природного газу/електричної енергії для індивідуального опалення),зараховується виконавцем/виробником як оплата послуг, у тому числі обов’язкової частки платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди.
У разі зміни цін і тарифів на послуги, для оплати яких призначено субсидію,перерахунок субсидії в межах установленого строку її призначення проводиться без звернення громадян.
Всі члени домогосподарства дають згоду на обробку персональних даних про сім’ю, доходи, витрати, що необхідні для призначення житлової субсидії.
Громадяни, яким призначено субсидію, зобов’язаний протягом місяця поінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (орендарі – про осіб, які фактично проживають), їх соціального статусу, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, про купівлю товарів або оплату послуг на суму, яка на час купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч гривень.
Сума субсидії, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання громадянином документів з недостовірними відомостями або неповідомлення громадянином про вищевказані зміни, повертається ним за вимогою структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.
Визначення обов’язкового відсотка платежу
Обов’язковий платіж для отримувачів житлової субсидії розраховується індивідуально для кожної домогосподарства і залежить від середньомісячного сукупного доходу на одного члена домогосподарства.
Розмір обов’язкової частки плати за житлово-комунальні послуги для отримувачів субсидії визначається у наступному порядку:
1) обчислюється середньомісячний сукупний дохід сім’ї;
2) середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і таким чином визначається середньомісячний дохід на одну особу;
3) дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на дату, з якої призначається субсидія, (з травня 2016 року – 1399 грн.), тобто визначається співвідношення середньодушового доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу;
4) отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15 (за базовий варіант взято обов’язкову плату за житлово-комунальні послуги у розмірі 15% доходу родини при доході на одного члена сім’ї на рівні двох прожиткових мінімумів), і таким чином визначається відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги, повідомляє сайт Хмельницької міської ради

Залиште коментар

Також по темі

Перший “двохсотбальник” із ЗНО з Кам’янця-Подільського

Українським центром оцінювання якості освіти оголошено результати зовнішнього

Інформація щодо призначення субсидії у Хмельницькому
Субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) особі.

Залиште коментар

Також по темі

Перший “двохсотбальник” із ЗНО з Кам’янця-Подільського

Українським центром оцінювання якості освіти оголошено результати зовнішнього