Порядок отримання земельних ділянок
Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до законуПорядок отримання земельних ділянок
«Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону» – стаття 14 Конституція України
Громадською організацією «Юридично-Інформаційний Центр» підготовлено інформаційне роз\’яснення чинного законодавства в продовж теми, що регулює правовідносини в земельній сфері, а саме актуальні питання щодо отримання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.
Так ще у вересні 2014 року було реорганізовано Державне агенство земельних ресурсів та створено Державну службу України з питань геодезії, картографії і кадастру, яка повина займатись саме державною реєстрацією земельних ділянок, обмеженнями їх використання веденням поземельним книг та видаванням витягів з Державного земельного кадастру. Звичайно повстає логічне запитання чи стало менше бюрократичних перепон та простіше людям вирішувати земельні питання? Деякі чиновники навмисно не спішать вирішувати земельні питання громадян так як саме бюрократичні перепони є «лазівкою» для корупції, та провокуванням людини свідомо йти на злочин (так як за дачу хабаря є встановлена кримінальна відповідальність).
Отож, одним із головним вирішенням допомоги громадяням стало створення урядової цілодобової «гарячої лінії» 0-800-507-309.
Земельні ділянки із цільовим використанням – ведення особистого селянського господарства на Хмельниччині займають переважну більшість, у зв\’язку із економічною кризою та великим безробіттям, саме сільськогосподарська продукція (для власного споживання чи продажу) є основне джерело доходів у сім\’ї.
Важливо також зауважити, що надання ділянок для ведення особистого селянського господарства не є підприємницькою діяльністю. Як раніше зазначалось, що громадяни Ураїни і юридичні особи набувають право власності та право користування ділянками із земель державної чи комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування у межах їх повноважень, які визначені Земельним кодексом України.
Однак одного бажання отримати земельну ділянку у власність чи в оренду не вистачить так як до отримання права розпоряджатись нею доведеться здолати чималий шлях.
Нагадаємо, що згідно Земельного кодексу України кожен громадянин України має право на безоплатне отримання земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності у таких розмірах:
– для ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство,
– для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;
– для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;
– для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;
– для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;
– для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара

ПЕРШЕ. Необхідно звернутись з клопотанням до органу, уповноваженого здійснювати розпорядження земельними ділянками державної або комунальної власності, із заявою про безоплатне надання земельної ділянки у власність. Таким органом щодо земель комунальної власності, які переважно розташовані в межах населених пунктів, є відповідна сільська, селищна, міська рада, а щодо земель державної власності, які, як правило, розташовані за межами населених пунктів, є:
– при наданні земельних ділянок для ведення садівництва або особистого селянського господарства – Головне управління Державного агентства земельних ресурсів у Хмельницькій області,
– при наданні земельних ділянок у інших випадках – відповідна районна державна адміністрація.
До клопотання Ви маєте додати:
– викопіювання з кадастрової карти (плану) (його можна замовити у районному (міському) управлінні земельних ресурсів) або інші графічні матеріали, на яких слід зазначити бажане місце розташування земельної ділянки;
– погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб) та документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства);
– копію документу, що посвідчує особу
Рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відповідним органом влади має бути прийняте у місячний строк! Рішення про відмову у наданні Вам дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки має бути мотивоване. Підставами відмови можуть бути лише невідповідність місця розташування об\’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів. Не вмотивовану відмову можна оскаржити в судовому порядку.

ДРУГЕ. Вам необхідно звернутись та замовити у землевпорядній організації виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Домовтесь з землевпорядною організацією про вартість, строки виконання робіт та укладіть відповідний договір. Будьте уважні при укладенні договору! Обов’язково повністю прочитайте проект договору, а якщо якісь із його умов Вам незрозумілі – зверніться по допомогу до юристів. Після виконання геодезичних робіт і розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у строки, встановлені договором. Межі земельної ділянки, при потребі, мають бути закріплені межовими знаками встановленого зразка. Проект землеустрою має бути складений у паперовій формі та у формі електронного документу та підлягає погодженню уповноваженими органами влади. У разі, якщо надання земельної ділянки планується здійснити за рахунок особливо цінних земель, земель лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок підлягає обов’язковій експертизі, яка проводиться Держземагентством України.
Важливо зазначити, що Земельним кодексом України встановлює обов’язковість погодження меж земельної ділянки із власниками та користувачами суміжних ділянок при проведенні кадастрових зйомок. Проте це не означає, що сусід може безпідставно відмовити у такому погодженні, вимагаючи перенесення межі на свою користь. Всі свої вимоги він має аргументувати і підтвердити документально.

ТРЕТЄ. Вам слід звернутися до державного кадастрового реєстратора у Вашому територіальному (районному, міському) органі Держземагентства України із заявою про державну реєстрацію земельної ділянки. Якщо інше не передбачено договором про розроблення проекту, до цього органу має звертатись землевпорядна організація. Подана Вами чи землевпорядною організацією від Вашого іменні заява на протязі 14 днів розглядається державним кадастровим реєстратором, за наслідком чого, у разі, якщо подані документи складені вірно, а межі ділянки не порушують меж вже зареєстрованих ділянок, державний кадастровий реєстратор реєструє Вашу земельну ділянку у Державному земельному кадастрі і видає Вам Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку із зазначенням у ньому кадастрового номеру.

ЧЕТВЕРТЕ. Ви маєте подати до органу, уповноваженого розпоряджатись земельною ділянкою, клопотання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. До клопотання Ви маєте додати:
– примірник погодженого проекту,
– Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
Після чого орган, уповноважений розпоряджатись земельною ділянкою, має прийняти рішення про затвердження проекту та звернутись до Реєстраційної служби відповідного підрозділу Міністерства юстиції України за місцезнаходженням земельної ділянки із заявою про державну реєстрацію права власності держави або територіальної громади на земельну ділянку. Далі після здійснення державної реєстрації права власності держави чи територіальної громади на земельну ділянку, вказаний орган має прийняти рішення про безоплатну передачу земельної ділянки Вам у власність

П\’ЯТЕ. Після одержання рішення про безоплатну передачу Вам у власність земельної ділянки, Ви можете за своїм вибором:
– подати до Реєстраційної служби заяву про державну реєстрацію Вашого права власності на земельну ділянку,
– подати вказану заяву через державного кадастрового реєстратора управління земельних ресурсів, у якому Ви отримували Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
До заяви додаються:
– заява про державну реєстрацію ;
– копія документу, що посвідчує особу заявника;
– копія реєстраційного номера облікової картки платника податку;
– документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав;
– документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита)
– засвідчена копія рішення про безоплатну передачу земельної ділянки,
– витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

ШОСТЕ. Подана Вами заява на протязі 14 днів розглядається Державним реєстратором, за наслідком чого, у разі, якщо подані документи складені вірно, Вам видається документ про право власності на земельну ділянку та Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у випадку, коли заява подана за Вашим бажанням державним кадастровим реєстратором, вказані документи Ви отримуєте у нього). З цього часу Ваше право власності на земельну ділянку зареєстровано державою.

«Salus populi suprema lex» (благо народу – найвищий Закон)

Громадська організація «Юридично-Інформаційний Центр»
м. Хмельницький, вул.Свободи, 70, кім.113, або за тел. 067 – 381 06 – 41

Залиште коментар

Також по темі

У Старокостянтинові впав військовий літак. Пілоти загинули

Сьогодні о 12.21 під час виконання навчального польоту