Стан довкілля Хмельницької області за результатами моніторингових спостережень у січні  2016 року
Спостереження за станом атмосферного повітря проводилися Хмельницьким обласним центром з гідрометеорології на двох стаціонарних постах в місті Хмельницькому.Стан довкілля Хмельницької області за результатами моніторингових спостережень у січні  2016 року
Спостереження за станом атмосферного повітря проводилися Хмельницьким обласним центром з гідрометеорології на двох стаціонарних постах в місті Хмельницькому.

Протягом січня 2016 року в місті Хмельницькому спостерігалось забруднення атмосферного повітря діоксидом азоту, середньомісячні концентрації якого становили 1,28 ГДК (2015 рік – 1,13 ГДК). По іншим забруднюючим речовинам, за якими велись спостереження, перевищень гранично допустимих концентрацій не зафіксовано.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року за вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі спостерігалось збільшення середньомісячних концентрацій аміаку у 1,3 рази, діоксиду азоту у 1,1 рази діоксиду сірки у 1,9 рази, оксиду азоту у 1,8 рази, оксиду вуглецю у 1,6 рази, пилу у 1,4 рази, фенолу у 3,2 рази, формальдегіду у 1,2 рази та хлористого водню у 4,2 рази.

Хмельницьким обласним центром з гідрометеорології та Хмельницьким обласним управлінням водних ресурсів у січні 2016 року відбирались проби поверхневих вод річок Случ, Хомора, Південний Буг та Дністер. Аналіз якості поверхневих вод суші здійснювався за басейновим принципом (басейни річок Дніпро, Південний Буг та Дністер).

Поверхневі води басейну р.Дніпро характеризувалися підвищеним вмістом розчинених органічних сполук, заліза загального, хрому (6+), міді, нітритів, фенолів та марганцю.

Показник БСК5, який характеризує наявність у воді нестійких органічних сполук, перевищував гранично допустимі концентрації для водойм рибогосподарського призначення у 1,18 рази (максимальне значення 1,3 ГДКрг, спостерігалося у воді р.Случ, нижче м.Старокостянтинів).

За середнім вмістом біогенних елементів спостерігались перевищення допустимих рівнів рибогосподарських нормативів азоту амонійного у 3,5 рази, що може бути пов’язано із забрудненням річки органічними речовинами (найбільше значення цього показника зафіксовано у воді р.Случ, нижче м.Старокостянтинів, і становило 5,26 ГДКрг).

За вмістом заліза загального середнє значення перевищувало гранично допустимі концентрації для водойм рибогосподарського призначення у 2,05 рази, за вмістом міді – у 4,1 рази, за вмістом нітритів – у 1,5 рази, за вмістом марганцю – у 18,6 рази, за вмістом фенолів – у 2 рази.

Середнє значення хрому (+6) перевищувало гранично допустимі концентрації для водойм рибогосподарського призначення у 5,7 рази.

Поверхневі води басейну р.Південний Буг характеризувалися підвищеним вмістом розчинених органічних речовин, марганцю, заліза загального, нітритів, міді, фосфору загального, азоту амонійного, хрому (+6) та фенолів.

Показник БСК5 перевищував гранично допустимі концентрації для водойм рибогосподарського призначення у 1,6 рази (найвище значення зафіксовано на позначці 2,3 ГДКрг, 1 км нижче м.Хмельницький).

Вміст азоту амонійного в р.Південний Буг перевищував допустимі рівні рибогосподарських нормативів у 12,4 рази (найбільше значення цього показника зафіксовано 1 км нижче м.Хмельницький і становило 22,3 ГДКрг).

Вміст фенолів перевищував гранично допустимі концентрації для водойм рибогосподарського призначення у 2,5 рази, заліза загального у 2,3 раз, фосфору загального у 5,75 рази (найбільше значення цього показника зафіксовано, 1 км нижче м.Хмельницький, і становило 11,1 ГДКрг).

Середньомісячні значення концентрації нітритів у водах Південного Бугу перевищували гранично допустимі у 7,55 раз (найбільше значення цього показника зафіксовано 1 км нижче м.Хмельницький і становило 13,7 ГДКрг ).

Середнє значення міді перевищувало гранично допустимі концентрації для водойм рибогосподарського призначення у 5,75 рази, максимальне значення – 5,9 ГДКрг, спостерігалося у воді р.Південний Буг, 1 км нижче м.Хмельницький.

Середнє значення хрому (+6) перевищувало гранично допустимі концентрації для водойм рибогосподарського призначення у 5 разів.

У поверхневих водах басейну р.Південний Буг спостерігалось перевищення гранично допустимих концентрацій для водойм рибогосподарського призначення вмісту марганцю у 27,74 рази, найвище значення зафіксовано на позначці 30,07 ГДКрг. у воді р.Південний Буг, 0,7 км вище м.Хмельницький.

У поверхневих водах басейну р.Дністер спостерігався підвищений середній вміст розчинених органічних сполук, середнє значення показника БСК20 становило близько 1,1 ГДКгп.

Моніторинг радіаційного фону на території області протягом січня 2016 року забезпечувався щоденно обласним центром з гідрометеорології на постійних постах спостереження. За даними радіоекологічного моніторингу потужність експозиційної дози гама-випромінювання протягом звітного періоду не
перевищувала допустимих рівнів.

Концентрація радіоактивних речовин в атмосферному повітрі населених пунктів, де розміщені постійні пости спостережень ХАЕС (Нетішин, Острог, Славута, Білотин, Межеричі, Ст. Кривин, Мізоч), менша гранично допустимих концентрацій. Рівень гамма-фону в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження ХАЕС відповідав природному фону і становив – 9-10 мкР/годину.

За матеріалами Департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької облдержадміністрації

Залиште коментар

Також по темі

Перший “двохсотбальник” із ЗНО з Кам’янця-Подільського

Українським центром оцінювання якості освіти оголошено результати зовнішнього