Вже з 1 серпня підприємці Хмельниччини запрацюють за новою системою електронного адміністрування ПДВ
Набув чинності Закон щодо удосконалення функціонування системи електронного адміністрування ПДВ.Вже з 1 серпня підприємці Хмельниччини запрацюють за новою системою електронного адміністрування ПДВ
Набув чинності Закон щодо удосконалення функціонування системи електронного адміністрування ПДВ.
Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість» №643-VIII спрямований на удосконалення функціонування системи електронного адміністрування податку на додану вартість, яка з 1 лютого поточного року працювала у тестовому режимі, а з 1 липня переведена у звичайний режим роботи. Про це повідомляють на сайті ДФС України в Хмельницькій області.
Зокрема встановлено, що станом на третій робочий день після набрання чинності Законом України №643 зареєстрованим платникам податку значення суми податку (позитивне або від’ємне), на яку такий платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначене пунктом 2001.3 статті 2001 Податкового кодексу та значення їх складових дорівнюють нулю, крім значень їх складових ΣНаклОтр, ΣНаклВид та ΣМитн, що були сформовані починаючи з 1 липня 2015 року.
Зареєстрованим платникам таке значення автоматично збільшується контролюючим органом:
1) на суму середньомісячного розміру сум податку, які за останні 12 звітних (податкових) місяців (червень 2014 року – травень 2015року)/4 квартали (ІІ квартал 2014 року – І квартал 2015 року) були задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені чи розстрочені або відстрочені, а також задекларовані як такі, що спрямовуються на спеціальний рахунок платника сільськогосподарського підприємства, що обрав спеціальний режим оподаткування;
2) на суму залишків коштів на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість станом на початок такого дня за вирахуванням сум, заявлених платником у складі податкової звітності з податку за звітний (податковий) період за червень 2015 року до перерахування з електронного рахунку до бюджету в рахунок сплати податкових зобов’язань з податку та/або на поточний рахунок платника відповідно до пункту 2001.6 статті 2001 цього Кодексу. До 31 липня 2015 року/20 серпня 2015 року сума, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, зменшується на суму податкових зобов’язань, задекларованих за звітний (податковий) період за червень 2015 року/II квартал 2015 року;
3) для платників податків, що застосовують звітний (податковий) період місяць, без проведення перевірок, передбачених статтею 200 цього Кодексу, на суму від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, та суму непогашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду, що зазначено в податковій звітності з податку на додану вартість, у якій відображаються розрахунки з бюджетом та/або відображаються операції, що стосуються спеціального режиму оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, за червень 2015 року. На таку суму платником податку збільшується розмір суми податкового кредиту за звітний (податковий) період (липень 2015 року).
Для платників податків, що застосовують звітний (податковий) період, що дорівнює кварталу, – до 20 серпня 2015 року відповідно за ІІ квартал та ІІІ квартал 2015 року.
Суми такого від’ємного значення можуть бути перевірені контролюючим органом у загальновстановленому порядку;
Крім того, автоматичне збільшення відбудеться протягом 10 календарних днів після дати набрання чинності Законом 643 на суму помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з податку на додану вартість станом на 1 липня 2015 року у порядку, встановленому цим Законом.
Разом з тим, штрафні санкції передбачені ст. 120.11 Податкового кодексу не застосовуються при порушенні термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, складених до 1 жовтня 2015 року.
Починаючи з четвертого робочого дня після дати набрання чинності Законом України реєстрація в Єдиному реєстрі податкових накладних податкових накладних/розрахунків коригування, складених до 1 липня 2015 року, здійснюється без обмеження сумою податку, обчисленою за формулою, визначеною пунктом 2001.3 статті 2001 Податкового Кодексу.
Для податкових накладних, дата складення яких припадає на період з 1 липня по 30 вересня 2015 року включно, встановлено такі строки реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних:
податкові накладні, складені з 1 по 15 день (включно) місяця у період, зазначений в абзаці першому цього пункту, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних до останнього дня (включно) місяця, в якому вони були складені;
податкові накладні, складені з 16 по останній день (включно) місяця у період, зазначений в абзаці першому цього пункту, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних до 15 числа (включно) місяця, наступного за місяцем, в якому вони були складені.
Також, скорочено перелік реквізитів податкової накладної, які втратили актуальність у зв\’язку із запровадженням системи електронного адміністрування ПДВ; надається можливість складання раз на місяць (в останній день місяця) зведених податкових накладних у разі здійснення постачання товарів (послуг), постачання яких має безперервний або ритмічний характер (як платникам, так і неплатникам ПДВ).
Крім цього, запроваджується надання платнику податку на його запит інформації про рух коштів на його рахунках у системі електронного адміністрування податку на додану вартість шляхом надсилання електронного повідомлення.

Залиште коментар

Також по темі

Перший “двохсотбальник” із ЗНО з Кам’янця-Подільського

Українським центром оцінювання якості освіти оголошено результати зовнішнього