Як отримати субсидію у Хмельницькому
Хто має право на призначення субсидії?Як отримати субсидію у Хмельницькому
Хто має право на призначення субсидії?
Право на призначення субсидії мають сім’ї, у яких розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання перевищує обсяг визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового платежу. Розмір обов’язкового платежу визначається для кожного домогосподарства індивідуально в залежності від сукупного доходу.
Як розрахувати розмір обов’язкового платежу?
1. Визначити середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередній календарний рік;
2. Визначити дохід на одну особу шляхом поділу середньомісячного сукупного доходу на кількість членів домогосподарства;
3. Отриманий результат поділити на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (з 01.05.2016 – 1399 грн.), тобто визначити співвідношення середньодушового доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу;
4. Отриманий результат поділити на 2, а потім помножити на 15%, і таким чином визначити відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги.
5. Визначити розмір обов’язкового платежа: середньомісячний дохід на одну особу помножити на відсоток платежу помножений на кількість членів сім’ї.
Яким чином можна отримати субсидію?
До управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації необхідно подати лише два документи:
*заяву про призначення житлової субсидії;
*декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.
Зазначені документи можуть бути надіслані поштою або в електронній формі з використанням засобів телекомунікаційних систем, зокрема з використанням електронного цифрового підпису.
У разі отримання надісланих з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви та декларації, у яких відсутній електронний цифровий підпис громадянина, субсидія розраховується лише після особистого підпису зазначених документів у місячний строк. У разі непідписання заяви і декларації в зазначений строк подаються нові заява і декларація.
За який період враховуються доходи для призначення субсидії?
У разі звернення за призначенням субсидії у І кварталі – доходи враховуються за перші три квартали попереднього року.
У разі звернення в інший період – доходи за попередній календарний рік.
Які доходи включаються та не включаються до сукупного доходу сімей, які претендують на одержання субсидії?
До сукупного доходу для призначення субсидії включаються усі види нарахованих доходів без урахування податку з доходів фізичних осіб.
До сукупного доходу сім\’ї не включаються:
*частина допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово;
*частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово;
*одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;
*державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
*щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;
*сплачені особою аліменти;
*доходи від розміщення депозитів;
*оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів;
*допомога громадських та благодійних організацій;
*допомога на поховання;
*одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішенням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;
Особам, які беруть (брали) безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції, та/або членам їх сімей до сукупного доходу не враховуються:
*отримані ними у період безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції грошове забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги, що здійснюються працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил, Національної Гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, особам рядового, начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, іншим працівникам утворених відповідно до закону військових формувань;
*отримана ними у період та/або після безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції благодійна допомога незалежно від розміру та джерела походження.
Які особливості врахування доходів?
Для працездатних осіб (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і проживають разом з батьками чи іншими членами родини; осіб, призваних на строкову військову службу), середньомісячний дохід яких протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на такий період, у розрахунок субсидії за кожний місяць зазначеного періоду включається місячний дохід на рівні двох прожиткових мінімумів, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді.
Для громадян, які одержують (одержували) стипендію, соціальні виплати (допомоги при народженні (усиновленні) дитини, до досягнення дитиною трирічного віку, по догляду за дитиною-інвалідом віком до 18 років, інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, допомоги по безробіттю) враховуються фактичні розміри стипендій та соціальних виплат.
Відмінена норма обов\’язкового працевлаштування або перебування на обліку в центрі зайнятості працездатних осіб протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення.
Кому призначається субсидія?
Субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб.
У яких випадках субсидія призначається, як виняток, за рішенням районних комісій?
*одиноко проживаючим непрацездатним громадянам на збільшену понад норму площу житла;
*у разі, якщо сім’я протягом 12 місяців перед зверненням здійснила одноразову покупку або оплатила послуги (будівництва, ремонту, мобільний зв’язок) на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень;
*особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні на підставі договору найму (оренди) житла, якщо їй нараховується плата за житлово-комунальні послуги;
*індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, але які сплачують послуги;
*виходячи з кількості осіб, які фактично проживають у житловому приміщенні на підставі підтверджуючих документів. Таким документом може бути довідка, що підтверджує місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, а також довідка про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні;
*особам, які зареєстровані у житловому приміщенні та сплачують за житлово-комунальні послуги на розділені особові рахунки, виходячи з кількості зареєстрованих осіб, які сплачують за послуги на такі рахунки;
*дитячим будинкам сімейного типу (з моменту їх створення) та прийомним сім’ям, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), у яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, виходячи з кількості дітей, які фактично проживають у житловому приміщенні, з урахуванням дітей, які не зареєстровані в ньому;
*у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах, у розрахунок субсидії може включатися місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді, якщо є особи, що мали дохід менше прожиткового мінімуму;
*якщо громадяни, що перебувають у складних життєвих обставинах, не змогли своєчасно звернутися за призначенням субсидії, субсидія може призначатися з дня виникнення відповідного права, але не більше ніж за шість місяців до звернення за призначенням субсидії;
Рішення районної або комісії про призначення субсидії переглядається у разі зміни складу осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні, якщо будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу, телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень.
На яку площу призначається субсидія?
Соціальна норма житла встановлена в розмірі 13,65 кв. м на кожного зареєстрованого у житлі та додатково 35,22 кв. м на домогосподарство.
На які норми користування комунальними послугами призначається субсидія?
Соціальні нормативи споживання холодної і гарячої води, водовідведення, вивезення побутових відходів, газопостачання, електричної енергії встановлено єдині для всієї України, виходячи з цього субсидія призначатиметься в межах таких норм споживання послуг:
1) водопостачання та водовідведення:
2) – вивезення твердих побутових відходів – 0,4167 куб. м на одну особу на місяць;
– вивезення рідких побутових відходів – – 4 куб. м на одне домогосподарство на місяць;

3) газопостачання:
– на опалення в опалювальний період
5,5 куб. м на 1 кв. м площі * коригуючий коефіцієнт:
0,982 – 1-2 поверхові будівлі,
0,573 – 3 і більше поверхів,
– на газову плиту (приготування їжі)
4,4 куб. м на одну особу;
– на газову плиту (приготування їжі і підігрів води
7,1 куб. м на особу;
– на газову плиту і водонагрівач
14 куб. м на одну особу;
4) електропостачання:
– на опалення в опалювальний період
– 65 кВт год. на 1 кв. м площі * коригуючий коефіцієнт:
0,982 – 1-2 поверхові будівлі,
0,573 – 3 і більше поверхів,
– у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами
– 130 кВт год. на сім’ю з однієї особи + 30 кВт год. на іншого члена сім’ї ( за наявності центр. постачання гарячої води),
– 150 кВт год. на сім’ю з однієї особи + 30кВт год. на іншого члена сім’ї (за відсутності центр. постачання гарячої води),
– у будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами
– 90 кВт год. на сім’ю з однієї особи + 30 кВт год. на іншого члена сім ’ї ( за наявності центр. постачання гарячої води),
– 120 кВт год. на сім ’ю з однієї особи + 30кВт год. на іншого члена сім’ї (за відсутності центр. постачання гарячої води),
5) теплопостачання:
У разі використання теплової енергії для централізованого опалення абонентами, житлові будинки яких обладнані будинковими та/або квартирними приладами обліку, – 0,0548 Гкал на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період * коригуючий коефіцієнт:
0,573 – 1-4-х поверхові будівлі,
0,386 – 5 і більше поверхів.
На який період призначається субсидія?
Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців.
За наявності договору найму (оренди) субсидія призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців, та до кінця місяця, в якому закінчується строк дії договору найму (оренди).
Субсидія розраховується окремо на опалювальний та неопалювальний сезони.
У разі звернення із заявою про призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону субсидія призначається з початку такого сезону.
Після закінчення терміну отримання субсидії управління праці та соціального захисту населення самостійно здійснюють розрахунок субсидії на наступний період для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді.
Якщо громадянин звернувся за призначенням субсидії в неопалювальний сезон і в цей період розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами з урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства, не перевищує обсягу визначеного Кабінетом Міністрів України обов\’язкового відсотка платежу, управління праці та соціального захисту населення розраховує розмір субсидії на початку опалювального сезону без додаткового звернення громадянин.
Якщо протягом опалювального періоду розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами не перевищує розміру обов’язкового відсотка платежу, на наступний період субсидія призначається на підставі звернення громадянина.
У яких випадках проводиться перерахунок розміру призначеної субсидії без звернення громадян?
*зміни цін і тарифів на послуги, на оплату яких призначено субсидію;
*встановлення Кабінетом Міністрів України нового розміру витрат громадян на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
*у разі встановлення рішенням виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або місцевої держадміністрації дати початку (закінчення) опалювального періоду не з першого та не до останнього числа місяця;
*отримання за запитом уточненої інформації про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами;
*проведення перерахунку розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі;
*нарахування плати за послугу з централізованого опалення у разі відсутності засобів обліку теплової енергії з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря.
Перерахунок розміру призначеної субсидії за фактичними обсягами споживання послуг не здійснюється. Сума призначеної субсидії, яку органами соціального захисту населення переказано на рахунки виконавців/виробників послуг для оплати їх вартості в розмірі соціальних нормативів і, яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховується виконавцем/виробником як оплата обов’язкової часки платежу домогосподарства на наступний розрахунковий період.

Про які зміни необхідно повідомити орган соціального захисту населення?

Зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (орендарі – про осіб, які фактично проживають), їх соціального статусу, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, купівлю товарів або оплату послуг шляхом подання відповідних документів.

Яка відповідальність у випадку надання недостовірної інформації?

Сума субсидії, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок подання громадянином документів з недостовірними відомостями, повертається ним за вимогою управління праці та соціального захисту населення.
У разі коли громадянин добровільно не повернув надміру перераховану суму субсидії, питання про її стягнення вирішується у судовому порядку.

У яких випадках припиняється надання раніше призначеної субсидії?

*за поданням житлово-експлуатаційних організацій, що надають житлово-комунальні послуги, якщо громадянин, якому призначено субсидію, не сплачує вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії;
*якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані про доходи (не зазначив один із видів доходів) та майновий стан, що вплинули на встановлення права на субсидію, внаслідок чого йому була надміру перерахована сума субсидії;
*у разі переїзду сім\’ї в іншу місцевість та настання обставин, що унеможливлюють надання субсидії (зокрема смерть одинокої особи);
*за заявою особи яка звернулася за призначенням субсидії;
*якщо під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства щодо призначення субсидії, які вплинули (могли вплинути) на право призначення субсидії або визначення її розміру.
У разі коли через несплату громадянином вартості фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг припинено, громадянин набуває право на її призначення на наступний період після подання документів, що підтверджують погашення заборгованості, яка виникла за період отримання субсидії, повідомляє сайт Хмельницької міської ради

Залиште коментар

Також по темі

Перший “двохсотбальник” із ЗНО з Кам’янця-Подільського

Українським центром оцінювання якості освіти оголошено результати зовнішнього