Залучення транспортних засобів під час мобілізації: облік і оподаткування
Виконання військово-транспортного обов\’язку під час мобілізації, якщо не введено правовий режим воєнного або надзвичайного стану, здійснюється згідно з Мобілізаційним планом шляхом безоплатного залучення транспортних засобів підприємств усіх форм власності для забезпечення військових потреб на умовах їх повернення власникам після оголошення демобілізаціїЗалучення транспортних засобів під час мобілізації: облік і оподаткування
Виконання військово-транспортного обов\’язку під час мобілізації, якщо не введено правовий режим воєнного або надзвичайного стану, здійснюється згідно з Мобілізаційним планом шляхом безоплатного залучення транспортних засобів підприємств усіх форм власності для забезпечення військових потреб на умовах їх повернення власникам після оголошення демобілізації.
Приймання-передача транспортних засобів, залучених під час мобілізації, та їх повернення після оголошення демобілізації здійснюються на підставі актів приймання-передачі, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби.
Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється військовими комісаріатами на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, які оформлюються відповідними розпорядженнями.
Виведення з експлуатації транспортного засобу з метою здійснення військово-транспортного обов\’язку на підприємстві проводиться на підставі наказу керівника з посиланням на рішення місцевих державних адміністрацій, які оформлюються відповідними розпорядженнями.
Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації.
Порядок компенсації шкоди, завданої транспортним засобам внаслідок їх залучення під час мобілізації, визначається Кабінетом Міністрів України.
Оскільки в процесі мобілізації транспортні засоби не використовуються у господарській діяльності платника податку, то нарахування амортизації припиняється до повернення такого засобу власнику. Згідно з п. 146.15 ст. 146 Кодексу нарахування амортизації окремого об\’єкта припиняється починаючи з місяця, наступного за місяцем виведення з експлуатації такого об\’єкта основних засобів або передачі його до складу невиробничих необоротних матеріальних активів за рішенням платника податку або суду.
Слід зазначити, що згідно з Податковим кодексом з метою оподаткування ПДВ постачанням товарів вважається будь-яка передача права на розпорядження товарами як власник, у тому числі продаж, обмін або дарування такого товару, а також продаж товарів за рішенням суду. Об\’єктом оподаткування є операції платників податку з постачання товарів, робіт, послуг.
У разі залучення транспорту згідно з Мобілізаційним планом не відбувається перехід права власності. Така передача здійснюється на умовах повернення транспортних засобів (тобто відбувається передача в тимчасове користування). Тому в обліку платника ПДВ, що передає в користування такий транспорт, ця передача не визначається як об\’єкт оподаткування, оскільки не відбувається операція з постачання товару. Підстави для коригування податкового кредиту або визнання умовного продажу згідно з ПК також відсутні.
Якщо після мобілізації транспорт не повертається підприємству і за нього нараховується компенсація, то вона розглядається як оплата вартості такого транспортного засобу. У цьому разі транспорт визнається проданим за бюджетні кошти, і на дату отримання компенсації мають бути визначені податкові зобов\’язання з ПДВ.

Гоч Інна Анатоліївна, сертифікований аудитор, директор ПАФ \”Експрес-аудит\”
моб.тел. 0673821860

Залиште коментар

Також по темі

Перший “двохсотбальник” із ЗНО з Кам’янця-Подільського

Українським центром оцінювання якості освіти оголошено результати зовнішнього